A.S.L.A. d.o.o. je mlada i dinamična komapanija čija je djelatnost projektovanje i izvođenje električnih instalacija i proizvodnja energije iz alternativnih izvora za potrebe klijenata iz javnog sektora ili velikih privatnih preduzeća.
Kompanija je nastala iz nekadašnje privredne aktivnosti koju su 1989. osnovali sadašnji partneri, a 1999. postaje društvo sa ograničenom odgovornošću.

Sjedište preduzeća se nalazi u mjestu Lama dei Peligni u provinciji Chieti, gdje raspolaže prostranim objektima:

  • Kancelarije
  • Radionica, depo alata i magacin potrošne robe

  • Garaža za vozila i opertivne mašine i magacinski prostor za odlaganje materijala za preradu
  • Skladišni prostor
  • Prostor od 4000 m2 namijenjen skladištenju teških materijala.

Kompanija pretežno djeluje u regijama Abruzzo i Marche, pored drugih regija nacionalne teritorije. Iskustvo stečeno na radovima koji su izvedeni na visokom tehnološkom nivou, omogućili su kompaniji da stekne značajne reference zahvaljujući kojima je postala priznata od strane najvećih javnih institucija i brojnih klijenata iz privatnog sektora.

A.S.L.A. SRL OBAVLJA DJELATNOST UZ PRIMJENU VISOKIH STANDARDA KVALITETA, U OBLASTI TRADICIONALNIH I INOVTIVNIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Efikasnost i kompetencija karakterišu sve faze rada kompanije, od studije izvodljivosti, do projektovanja, preko izvođenja mreže i sistema električnih postrojenja, sve do podrške i njihovog održavanja.

Zahvaljujući izuzetnim vještinama i kompetenciji koju je stekla, kompanija je ušla u sektor proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, nudeći svojim klijentima mogućnost podrške u svim fazama projekta: od razvijanja inženjerskih rješenja do nalaženja finansijkih partnera, od dobijanja dozvola do finalne realizacije i nadzora proizvodnje.

2010 god.  kompanija postaje član KONZORCIJUMA ITALWORK.

A.S.L.A. Srl je u partnerskim odnosima sa brojnim domaćim i stranim preduzećima koja

 

 propagiraju ambiciozne projekte za izgradnju vjetroelektrana, solarnih elektrana  i hidroelektrana u Italiji i inostranstvu.

U sektoru energije vjetra, aktivan je projekat postavljanja anemometara (mjernih stubova) kako bi se izvršilo mjerenje vjetropotencijala, što ima za cilj izgradnju vjetroelektrana. Pored sistema i postrojenja za iskorišćavanje energije vjetra, vršimo takođe izgradnju solarnih postrojenja sa sistemom “ključ u ruke”.

Pored ovoga naša kompanija se bavi izgradnjom žičara za javni transport, radi njihovu adaptaciju, periodični remont postrojenja u skladu sa tekućim standardima i regulativom i na taj način pruža kompletnu i kvalitetnu uslugu.

PROFESIONALNOST

POUZDANOST

ISKUSTVO

KVALITET

Politika i filozofija kompanije A.S.L.A. Srl jeste da u centar sopstvene aktivnosti stavlja visoku profesionalnost, pouzdanost, iskustvo i kvalitet usluga koje pruža. Kompanija izvodi radove u skladu sa propisima, konstantno obučava svoj profesionalni kadar koji je osposobljen da djeluje samostalno, kompetentno, brine za zdravlje i bezbjednost na radu, kao i za zaštitu životne sredine i poštovanje svih važećih propisa.

Konstantna briga za usklađenost  kvaliteta usluga koje nudimo, poboljšanje standarda kvaliteta, potraga za visokoinovativnim uslugama, težnja da budemo konkurentni i dinamični, pokreću kompaniju A.S.L.A Srl da kontinuirano stremi ka modernizovanju poslovnih strategija i ciljeva.

Podstaknuta težnjom da bude inovativna, kreativna, da razvija nove usluge, kao i potrebom da na najbolji mogući način ispuni očekivanja svojih klijenata, kroz proširenje sopstvenih proizvodnih aktivnosti u proizvodnji napredne tehnologije, A.S.L.A. SrL je postavila sebi cilj da ostane lider u svom privrednom sektoru i da do maksimuma razvije svoje vještine u oblasti proizvodnje i distribucije energetskih sistema i postrojenja iz obnovljivih izvora, uvijek u skladu sa najnovijim otkrićima.

A.S.L.A. Srl pruža kvalitetnu uslugu, konkurentne cijene i rokove izrade uz izuzetne benefite.

PARTNERI

Naši Sertifikati

Pianta-Uffici-Asla_MTN_C