POČETAK AKTIVNOSTI

NASTANAK PARTNERSKOG DRUŠTVA A.S.L.A. S.N.C.

Osnovna djelatnost preduzeća je instalacija, razvoj, transformacija i održavanje električnih postrojenja, izgradnja i održavanje trafostanica srednjeg i niskog napona kao i električnih nadzemnih i podzemnih vodova srednjeg i niskog napona.

A.S.L.A. POSTAJE D.O.O.

Preduzeće koje je nastalo 1989 god. kao partnersko društvo, transformiše se, sa istim partnerima u upravi, u društvo sa ograničenom odgovornošću.

A.S.L.A. DOBIJA SERTIFIKAT SOA OG10 KLASIFIKACIJA III

Sertifikacija koja se odnosi na “Postrojenja za transformaciju visokog/srednjeg napona i za distribuciju električne energije u naizmeničnu i jednosmjernu struju i postrojenja javne rasvjete” klasifikacija III.

A.S.L.A. DOBIJA SERTIFIKAT ISO 9001

ISO 9001 je internacionalni standard koji se odnosi na upravljanje Kvalitetom, pimjenjiv u svim Organizacijama, koje djeluju u bilo kom privrednom sektoru. Bazira se na osam principa upravljanja kvalitetom, svih osam je neophodno za dobro korporativno upravljanje.

A.S.L.A. DOBIJA KVALIFIKACIJU ENELA LELE05

Kvalifikacija se odnosi na radove postavljanja nadzemnog i podzemnog optičkog kabla, izgradnju infrastrukture, povezivanje na mrežu, itd.

A.S.L.A. POSTAJE DIO KONZORCIJUMA ITALWORK

Konzorcijum Italwork, se bavi dobijanjem tendera, narudžbi za radove i usluge kroz sklapanje ugovora sa klijentima iz javnog i privatnog sektora, na način što izvođenje radova povjerava članicama Konzorcijuma, po principu uzajamne koristi.KONZORCIJUM ITALWORK.

A.S.L.A. DOBIJA SERTIFIKAT SOA OG9 KLASIFIKACIJA IV

Sertifikacija koja se odnosi na postrojenja za proizvodnju električne energije, klasifikacija IV.

A.S.L.A. DOBIJA SERTIFIKAT ISO 14001

ISO 14001 predstavlja dio serije internacionalnih standarda koje se tiču Sistema upravljanja zaštitom životne sredine, a koje se mogu primijeniti u svim Organizacijama. Ova sertifikacija je konkretno postavljena na principima sistema upravljanja koji predviđa faze planiranja, izvođenja, kontrole i poboljšanja.

A.S.L.A. DOBIJA SERTIFIKT SOA OG9 KLASIFIKACIJA VI

Sertifikacija koja se odnosi na postrojenja za proizvodnju električne energije, klasifikacija VI.

A.S.L.A. DOBIJA SERTIFIKAT ISO 18001

L’Occupational Health and Safety Assessment Series definiše internacionalni standard za sistem upravljanja bezbijednosti zaposlenih i zdravlja na radu.

A.S.L.A. POSTAJE DIO KONZORCIJUMA PGG

PGG ili POWER GREEN GENERATION je Konzorcijum koji čine preduzeća koja se bave različitim i specifičnim djelatnostima: Power Green Generation.

A.S.L.A. DOBIJA SERTIFIKAT SOA OG3 KLASIFIKACIJA IV, OG9 VII E OG10IV-BIS

Sertifikacija koja se odnosi na Kvalifikovane izvođače javnih građevinskih radova za “ulice, autoputeve, vijadukte, željeznicu, metroe”, “postrojenja za proizvodnju elektične energije”, “postrojenja za pretvaranje visokog/srednjeg napona i za distribuciju električne energije u naizmjeničnu i jednosmjernu struju i postrojenja javne rasvjete” u različitim fazama predmetnih radova.

A.S.L.A. DOBIJA SERTIFIKAT SOA OG1 III-BIS E OS21 III-BIS

Sertifikacija se odnosi na Kvalifikovane izvođače građevinskih javnih radova za “Civilne i industrijske objekte” i za “Specijalne građevinske radove” u različitim fazama predmetnih radova.

A.S.L.A. PROMJENA SJEDIŠTA AVGUST 2015.

Preduzeće seli svoje kancelarije u novo i prostrano sjedište koje je namjenski izgrađeno, na lokaciji Sant’Eramo, Lama dei Peligni: Novo Sjedište

A.S.L.A. DOBIJA SERTIFIKAT SA8000

Standard SA (Social Accountability) 8000, internacionalni standard koji je 1997. razvila američka ustanova SAI, sastoji se od devet društvenih zahtjeva koji su orijentisani ka uvećanju konkurentnosti organizacija koje dobrovoljno pružaju garanciju poštovanja etičnosti u njihovim radnim i proizvodnim procesima.

A.S.L.A. DOBIJA ENELOVU KVALIFIKACIJU LEII10

Kvalifikacija se odnosi na masovnu zamjenu elektičnih (CE) i elektromehaničkih mjernih grupa, radovi koji se izvode pod niskim naponom (NN).

DANAS