loghi Partnership ASLA-04

SOAVE Engineering je mlada preduzimljiva firma, internacionalne vokacije i kosmopolita koja djeluje u oblasti obnovljive energije, a naročito u sektorima: vjetroenergije, solarne energije, hidroenergije, biomase, energetske efikasnosti i kogeneracije. 

Nastala 2009. kao unija firme za projektovanje i kao spin off preduzeće kompanije koja je lider u sektoru projektovanja i izvođenja elektroinstalacija (ASLA srl) sa kojom je povezana, SOAVE Engineering posjeduje veliko iskustvo u energetskom sektoru i tim koji čine profesionalna tehnička lica i preduzetnici koji  se mogu pohvaliti važnim projektima i realizovanim poslovima,

kao i saradnjom sa najvećim kompanijama iz oblasti obnovljive energije, kako italijanskim tako i internacionalnim. Kompanija ima sjedište u mjestu Atessa (Chieti), koje predstavlja stratešku lokaciju regije Abruzzo.

Zajedno sa ostalim partnerima, kompanija nudi asistenciju i savjetovanje u svim fazama projekta, od izviđanja terena do projektovanja, dobijanja dozvola, pa sve do realizacije posla sa sistemom ključ u ruke, kao i izrade i održavanja realizovanih postrojenja uz pomoć i doprinos osoblja koje je uvijek na raspolaganju u zonama realizovanih vjetroparkova.

loghi Partnership ASLA-03

TAMESOL je španska kompanija koja je orjentisana ka sektoru solarne energije, koja razvija, proizvodi i distribuira solarne module širokog spektra snage. 

Firma liderskih sposobnosti, konsolidovana kompanija koja je u ekspanziji; osnovana je 2005 god. sa sjedištem u gradu Girona. Ima kancelarije širom glavnih španskih pokrajni i posjeduje široku listu nacionalnih i internacionalnih distributera.

Kompanija je specijalizovana u pružanju međusobno povezanih usluga, što joj omogućava da brzo i efikasno odgovori na potrebe svojih klijenata.

Zahvaljujući iskustvu koje se bazira na proučavanju, analizi tržišta i na prodaji, kompanija Tamesol je stekla vještine koje su joj omogućile da se učvrsti i da raste na svim tržištima na kojima je prisutna. “ Naša planeta je najljepši dar koji imamo. Čuvajmo je”.

loghi Partnership ASLA-02

POWER GREEN GENERATION je Konzorcijum koji čine brojne firme koje posluju u različitim sektorima, a to su kako slijedi:

A.S.L.A. SrL
Lama dei Peligni (Chieti) | Posjetite sajt

CTONELLI COSTRUZIONI SrL 
Penne (Pescara)

COSTRUZIONI DI MASTROVINCENZO CARLO & C. SaS
Castiglione Messer Marino (Chieti)

D’AMICO MARIO
Quadri (Chieti)