POVEZIVANJE KABLOVA SN/NN

Povezivanje kablova srednjeg i niskog napona.

IZVOĐENJE LINIJA SN/NN

Izgradnja i izvođenje linija srednjeg i niskog napona.

IZGRADNJA TRAFOSTANICA SN/NN

Izgradnja i puštanje u rad trafostanica srednjeg i niskog napona.

IZGRADNJA RAZVODNIH POSTROJENJA

Građevinski radovi i izvođenje veza za izgradnju razvodnih postrojenja.

INTERVENCIJE NA SNIJEGU

Intervencije u sniježnim uslovima specijalizovanom opremom.

JAVNA RASVJETA

Izgradnja postrojenja javne rasvjete.

OPTIČKA VLAKNA

Razvoj mreža putem optičkih kablova.

ALTERNATIVNA ENERGIJA

Izgradnja fotonaponskih sistema, vjetroelktrana i hidroelektrana.

ISPITIVANJA TERMOKAMEROM

Intervencije za otkrivanje kvarova.

OTKRIVANJE KVAROVA

Intervencije opravki kvarova 24 h.

MONTAŽA ANEMOMETARA

Montaža anemometara za mjerenje vjetro potencijala.

UPRAVLJANJE SOLARNIM I VJETROELEKTRANAMA

Upravljanje sistemima iz obnovljivih izvora energije.

ISPORUKA

MONTAŽA

TESTIRANJE

ODRŽAVANJE

A.S.L.A. pretežno djeluje u regijama Abruzzo i Marche, pored drugih regija nacionalne teritorije. Iskustvo stečeno na poslovima izvršenim na visokom tehnološkom nivou, omogućili su kompaniji da stekne značajne reference zahvaljujući kojima je postala

priznata od strane najvećih javnih institucija i velikog broja akreditovanih klijenata iz privatnog sektora. Kompanija pruža visoko specijalizovane usluge i kvalifikovana je za obavljanje velikog broja radova:

 • Nadzemni elektrovodovi
 • Podzemni elektrovodovi
 • Instalacija električnih kablova
 • Sekundarne trafostanice- Primarne trafostanice VN/SN i naponski transformatori SN/NN
 • Javna rasvjeta
 • Industrjske električne instalacije
 • Sistemi za distribuciju električne energije
 • Elektro ormari
 • Postrojenja žičara
 • Sistemi za daljinsko upravljanje postrojenjima
 • Električne instalacije u tercijarnom, javnom i privatnom sektoru
 • Telefonski i pomoćni sitemi
 • Industrijska automatizacija
 • Postavljanje optičkih kablova
 • Postrojenja alternativne energije fotonaponski sistemi, vjetroelektrane i hidroelektrane.